Elektronik

Därför ska du gå en elektriker utbildning 

Om du är intresserad av allt som har med el och teknik att göra kan yrket som elektriker vara något för dig, kolla facebook. Men trots att du har ett intresse för ämnet är du långt ifrån ensam med att stå och väga om du ska gå en utbildning eller inte som i slutändan ger dig yrkesbehörighet som elektriker. Det finns flera anledningar till varför du tvekar. Den vanligaste anledningen till varför många känner tvivel inför att gå en utbildning är för att det tar sin lilla tid. Det finns många bakomliggande faktorer till att du är osäker på om du ska gå en elektriker utbildning eller inte. Därför får du i denna artikel veta allt om fördelarna som finns med att jobba som elektriker. 

Bra betalt 

Som färdigutbildad elektriker får du bra betalt för det arbete du utför. Låt oss vara ärliga,  pengar är något som lockar många människor till att skola om sig eller byta yrke. Om du har ett intresse av elektronik och vill få bättre lön efter avslutad utbildning ska du överväga att utbilda dig till elektriker. Dessutom är ett jämställt arbete. Det betyder du får lika lön för lika arbete som dina kollegor. Inom andra branscher kan det skilja sig beroende på kön och etnisk bakgrund. Däremot kan lönen skilja sig åt beroende på utbildningsinriktning och erfarenhet. Elektrikerbranschen ligger i framkant vad gäller jämställdhet. Därför ska du överväga att utbilda dig till elektriker. 

Varierande arbetsuppgifter 

En annan anledning till varför det strävar emot att gå en utbildning är för att du helt enkelt inte är akademiskt lagd och hade det svårt i skolan. Något du då kan trösta dig med är det faktum att arbetet som elektriker är väldigt varierande. En elektriker jobbar praktiskt  med sina händer och ingen dag är den andra lik. Yrket som elektriker är mångsidigt och för dig som har intresset så är det ett roligt yrke. Det är socialt, praktiskt och variationsrikt och du får använda din kreativa sida för att hitta lösningar. Sist men inte minst slipper du att sitta stilla när du väl har fullföljt din utbildning. 

Utvecklande 

Att arbeta som elektriker är väldigt utvecklande. Inte minst för att du har möjligheten att vidareutbilda dig och specialisera dig inom ett visst område som du tycker är intressant. Förutom att du kan gå utbildningar på gymnasiet eller på en vuxenskola har du oftast möjlighet att utbilda dig vidare internt inom det företag du har anställning hos. 

Tryggt 

Sist men inte minst så finns det bra förutsättningar för dig att känna dig trygg på jobbet. Du har möjlighet att gå med i facket redan när du går din utbildning. Dessutom har de flesta företag kollektivavtal.