Relining

Nya sätt att renovera rör i fastigheter 

Att renovera och underhålla rör i framför allt bostadsfastigheter är ofta stora arbeten. Exempelvis större arbeten som stambyten kan kräva att boende behöver flytta från lägenheten under tiden. Ett modernt alternativ till att renovera rörsystem, framför allt avloppssystem är relining med rörmokare STOCKHOLM. Relining kan utföras på flera olika sätt och innebär att de befintliga stammarna bevaras. Metoden går ut på att gjuta inuti befintliga rör, det är även en metod som används för att fodra rör. För att kunna välja relining som alternativ vid renovering av rör och avloppssystem krävs det att befintliga stammar håller en viss standard. 

Relining underlättar i bostadsfastigheter 

Relining är ett samlingsnamn för olika metoder när det kommer till att renovera rör. När det kommer till avloppsrör innebär det ett betydligt mindre ingrepp än stambyte. Ofta behöver inte ens boende flytta ifrån lägenheterna och det är ett mer ekonomiskt alternativ. Innan relining kan utföras behöver ett företag inspektera rören. Då görs en bedömning om det är ett alternativ som är lämpligt för avloppsrören i fastigheten. I samband med inspektionen utförs även i regel en stamspolning. Rören dokumenteras och kartläggs med hjälp av videokamera inför planering och projektering av renoveringen. 

Hållbart alternativ vid renovering av rör 

Det finns flera olika metoder för att sedan renovera med hjälp av relining. Vissa företag kan erbjuda miljövänligare alternativ som även är mer skonsamma för människor. Det kan innebära att gjutningen inte innehåller epoxi. Efter en utredning år 2013 har hormonstörande bisfenol A varit förbjudet vid relining av vattenrör, samtidigt framkommer alltid ny forskning och därför är det bra att välja mer miljövänliga alternativ. Relining kräver mindre ingrepp på fastigheten än traditionellt stambyte. Bland annat behöver inte väggar eller golv rivas för att komma åt rören. Byggmaterial är resurskrävande vid framställning,  det är även kostsamt att renovera golv och väggar. Därför är renovering av rör bättre för miljön och det är mer ekonomiskt för fastighetsägaren. 

En erkänd metod vid renovering av rör 

Att renovera och underhålla rör med hjälp av relining är en erkänd metod. Forskning har visat att slutresultatet är mycket hållbart och har en lång livslängd. Beräkningar visar att metoden förlänger livslängden på rör på upp till 50 år. Det bästa är att anlita företag som arbetat länge med metoden. 

Eftersom metoden har funnits länge har det gått att utvärdera arbetsmetoder och material. Det gör att moderna metoder är säkrare. En viktig detalj innan en fastighetsägare bestämmer sig för metoden är att höra med försäkringsbolag. Det finns vissa försäkringsbolag som inte alltid ersätter fullt ut om renovering av rör gjorts med relining. Metoden passar även för vanliga enfamiljshus och kan spara mycket pengar vid enskilda renovering.